'Ise goin to' motaw to de sea-side dis time, Clarence'.

'Ise goin to' motaw to de sea-side dis time, Clarence'
Verlag: J. Salmon, Sevenoake, England.