Zurück | Vorwärts
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Oberkategorien: Literatur nach Sprache
Manzoni, Alessandro

Manzoni, Alessandro [Literatur]

Alessandro Manzoni Alessandro Manzoni (1785–1873)

Werke von Alessandro Manzoni im Volltext
Petrarca, Francesco

Petrarca, Francesco [Literatur]

Francesco Petrarca Francesco Petrarca (1304–1374)

Werke von Francesco Petrarca im Volltext
Tasso, Torquato

Tasso, Torquato [Literatur]

Torquato Tasso Torquato Tasso (1544–1595)

Werke von Torquato Tasso im Volltext
Zurück | Vorwärts

Artikel 11 - 13