Manati lapis

[55] Manati lapis, Seekuh.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 55.
Lizenz: