Martis rubigo

[63] Martis rubigo, Eisenrost, Eisen.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 63.
Lizenz: