Fg. 49. Xantholinus glabratus. Uebergreifen der Fld.

Fg. 49. Xantholinus glabratus. Uebergreifen der Fld.
Auflösung: 309 x 688 Pixel