ὑπο-δράσσομαι

[1216] ὑπο-δράσσομαι, att. -ττομαι, sich einer Sache heimlich zu bemächtigen suchen, τῆς δυνάμεως Plut. Caes. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1216.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: