Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern

Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern: Blick vom Strandbad Köppenberg
Blick vom Strandbad Köppenberg
Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern: Hafen
Hafen
Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern: Rostocker Tor
Rostocker Tor
Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern: Rostocker Tor
Rostocker Tor
Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern: Rostocker Tor
Rostocker Tor
Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern: Stadtansicht
Stadtansicht
Ribnitz-Damgarten, Mecklenburg-Vorpommern: Stadtansicht
Stadtansicht
/Ansichtskarten/R/Ribnitz-Damgarten,+Mecklenburg-Vorpommern.rss