Straßburg i. E., Elsass-Lothringen: Neue Jung-Sankt-Peter-Kirche und Sturmeckstaden

Straßburg i. E., Elsass-Lothringen: Neue Jung-Sankt-Peter-Kirche und Sturmeckstaden
Rückseite
Rückseite
Ort:Straßburg i. E.
Gebiet:Elsass-Lothringen
Beschreibung:Neue Jung-Sankt-Peter-Kirche und Sturmeckstaden
Verlag:Lang-Froereisen
Datierung:1909
Status:gelaufen