Freiberg, Halsbrücke.

Freiberg, Halsbrücke
Verlag: Bruno Richter, Freiberg i. Sa..