Hamburg (OT Altona).

Hamburg (OT Altona)
Verlag: M. Glückstadt & Münden, Hamburg.