Strauß.

Strauß [5]
Verlag: Martin Rommler & Co., Stuttgart.