Das Automobil im Felde: Startbereite Autokolonne des Stabes.

Das Automobil im Felde: Startbereite Autokolonne des Stabes