Geburt Christi mit Engeln.

Geburt Christi mit Engeln
Verlag: E. Sborgi, Firenze.