S. M. S. 'Charlotte' (Schulschiff).

S. M. S. 'Charlotte' (Schulschiff)
Verlag: M. Seeger, Stuttgart.