'Holka modrooká, nesedávej u potoka!'.

'Holka modrooká, nesedávej u potoka!'