'Wemme hüt' in unse oale Troacht wunn gieh...'.

'Wemme hüt' in unse oale Troacht wunn gieh...'
Verlag: A. Gimm, Gotha.