Junáci z Dubnice (Frauentrachten).

Junáci z Dubnice (Frauentrachten)