Aegyptiaca herba

[20] Aegyptiaca herba, Siebenzeit.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 20.
Lizenz: