Amiante

[40] Amiante, Amianth.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 40.
Lizenz: