Anatis axungia

[44] Anatis axungia, Entenschmalz, Ente.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 44.
Lizenz: