Apalachines folia

[49] Apalachines folia, Paraguaithee.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 49.
Lizenz: