Arum

[65] [65] Arum, Aronwurzel, Fleckenaron.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 65-66.
Lizenz: