Axungia anguillae

[78] Axungia anguillae, Aalfett, Aal.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 78.
Lizenz: