Caroba

[177] [177] Caroba, Soodbrodcarobe.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 177-178.
Lizenz: