Chalk, white

[183] Chalk, white, Kreide.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 183.
Lizenz: