Cortusa

[200] Cortusa, Matthiolskortuse.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 200.
Lizenz: