Eufrasia

[273] Eufrasia, Augentrostleuchte.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 1. Teil, Leipzig 1793, S. 273.
Lizenz: