Faselus

[286] Faselus, Phaseolus.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 2. Teil, Leipzig 1795, S. 286.
Lizenz: