Fuligo

[321] Fuligo, Glanzruß.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 2. Teil, Leipzig 1795, S. 321.
Lizenz: