Gialappa

[353] Gialappa, Jalappenwinde.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 2. Teil, Leipzig 1795, S. 353.
Lizenz: