Gummi kino

[388] Gummi kino, Kinogummi.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 2. Teil, Leipzig 1795, S. 388.
Lizenz: