Imperialis corona

[442] Imperialis corona, Kaiserkrone.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 1. Abt., 2. Teil, Leipzig 1795, S. 442.
Lizenz: