Lapis laevigatorius

[10] Lapis laevigatorius; Reibestein, Reiben.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 10.
Lizenz: