Oignon

[165] Oignon; Zwiebellauch.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 165.
Lizenz: