Otis tarda

[178] Otis tarda L. →Trappe.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 178.
Lizenz: