Pimpinella sanguisorba minor

[218] Pimpinella sanguisorba minor; Pimpinellmegelkraut.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 218.
Lizenz: