Pini summitates

[220] Pini summitates Kienfichte.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 220.
Lizenz: