Porci axungia

[232] Porci axungia, unter Schwein.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 1. Teil, Leipzig 1798, S. 232.
Lizenz: