Radix Carolo santo

[27] Radix Carolo santo; Karlsrinde.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 27.
Lizenz: