Rectificatio

[37] Rectificatio; Rektifikation.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 37.
Lizenz: