Sapo amygdalinus

[125] Sapo amygdalinus; Mandelseife, unter Seife.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 125.
Lizenz: