Sardius

[127] Sardius Karneol.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 127.
Lizenz: