Sarsae radix

[127] Sarsae radix Sassaparillsmilax.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 127.
Lizenz: