Sel armoniac

[202] Sel armoniac; Salmiak.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 202.
Lizenz: