Sepiae os

[209] Sepiae os; Blackfischdintenwurm.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 209.
Lizenz: