Simia

[221] Simia; Affe.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 221.
Lizenz: