Smilax unifolia

[225] Smilax unifolia; Herzblattmaiblume.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 225.
Lizenz: