Spiritus salis marini coagulatus

[264] Spiritus salis marini coagulatus; Digestivsalz.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 264.
Lizenz: