Thapsia foetida

[314] Thapsia foetida, L. →Stinkthapsie.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 314.
Lizenz: