Tuberaria

[338] Tuberaria; →Wegerichblattziste.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 338.
Lizenz: